Vammat Veks –koulutus!

24.3.2016

UKK-Instituutin ja Suomen Valmentajat ry:n koulutustapahtuma!

Hyvinkään Seudun Urheilijat tarjosi UKK-Instituutin ja Suomen Valmentajat ry:n kouluttajien pitämän Vammat Veks-koulutuksen seuran urheilijoille ja aikuisjäsenille. Koulutus sisälsi luennon ja kahden tunnin käytännön harjoittelun. Aiheena oli alaraajavammat (polvi ja nilkka) sekä yleisesti urheilijoiden harjoittelun, ravinnon ja levon merkitys mahdollisiin loukkantumisiin.

Koulutuksen teoriaosuudessa käytiin läpi urheilijan jokapäiväiseen elämään liittyvistä tekijöistä, mitkä lisäävät riskiä loukkaantua. Samoin korostettiin vammoja ennaltaehkäisevän harjoittelun merkitystä osana urheilijan kokonaisharjoittelua. Käytännön osuudessa käytiin läpi testiliikkeitä, joilla voidaan arvioida urheilijan mahdollista loukkaantumisriskiä. Lisäksi opeteltiin harjoitteita, joilla on vammoja ennalta ehkäisevää vaikutusta.

"Seuran valmennuksessa on viime aikoina hyvin huomioitu palauttavan harjoittelun, liikkuvuuden sekä monipuolisen harjoittelun merkitys urheilijan kehittymisen kannalta. Koulutuksen tärkein tavoite olikin saada se sama viesti vanhemmille ja urheilijoille." Svea Kytölä kertoo. "Viesti meni hyvin perille! Peräti 56 urheilijaa ja urheilijoiden vanhempaa osallistui koulutukseen. Koulutus oli ehdottomasti "rahan arvoinen". Syksyllä järjestämme toisen koulutuksen jossa käsitellään laajemmin selän alueen vammautumisriskejä "

Taustaa aiheeseen!

Vuosittain sattuu noin 350 000 liikuntavammaa.  Tutkimukset ovat tuoneet viime vuosina paljon uutta tietoa vammojen ehkäisymahdollisuuksista. Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle riskitekijöiden ja syntymekanismien tuntemisesta. Kun nämä tekijät ovat selvillä, on mahdollista valita sopivat menetelmät vammojen ehkäisyä varten.

Monet vammat, etenkin polvi-, nilkka- ja selkävammat, uusiutuvat herkästi. Tästä syystä vammojen ennaltaehkäisy olisi erittäin tärkeää jo lapsuus- ja nuoruusvuosien liikuntaharrastusten parissa. Monipuolinen, järkevästi rytmitetty harjoittelu sekä yleisten liiketaitojen ja kehonhallinnan kehittäminen ovat avainasemassa vammojen ehkäisyssä. On hyvä tunnistaa ja ennakoida urheilusta, ympäristöstä ja urheilijan yksilöllisistä ominaisuuksista esille nousevia riskejä ja puuttua niihin ajoissa. Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lisää terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä urheilu-uralle sekä luo vankempaa pohjaa elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelle ja -myönteisyydelle.